De illusie

De zoektocht naar de heilige graal om als mens tot uitzonderlijke resultaten te komen is, zoals altijd, in volle gang. ‘Lifehacks’ en motivationals moeten zorgen dat jij in je leven daarmee accelereert naar de hoogste versnelling. Maar diegenen die denken dat je hiermee duurzaam gaat veranderen zitten er flink naast. Weten hoe je een berg moet beklimmen is één. Het feitelijk doen is het volgende. Hoe kun je dan wel meer bereiken? Door keihard te werken. Wanneer je hier nu al afhaakt is dat precies de reden waarom je nog niet bent waar je wilt zijn. Het heeft geen zin te zoeken naar de shortcuts, want die zijn er niet. Het gaat om het consistent doelgericht bezig zijn met jezelf verbeteren. Dan vind de mens altijd een route.

In de wereld van persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling worden er allerlei meetinstrumenten vele malen groter gemaakt dan ze zijn. ‘Meten is weten’ is daarbij de meest gebruikte kreet. Omdat je jezelf wilt ontwikkelen lees, kijk of luister je naar voorbeelden en neem je trainingen af waar je relevante informatie aangereikt krijgt en oefent. Je boekt coachsessies om meer te weten te komen waarom je dingen doet zoals je ze doet. Maar daar blijft het dan bij. In sommige gevallen krijg je een aanbieding van een meerdaags programma waar je volledig uit je comfort wordt gehaald. Allemaal mooie losstaande ervaringen die je veel over jezelf leert of waar je jouw kennis behoorlijk kan verrijken.

“Het meetlint zorgt er niet voor dat het schilderij opgehangen wordt. Het draagt er wel aan bij.”

Wanneer het echter gaat om het duurzaam neerzetten van uitzonderlijke resultaten, zal je toch echt iets meer moeten dan een paar dagen in een bos liggen om te ervaren hoe het is om een elite militair te zijn. Dit gaat pas effectief worden wanneer je een afstemming kan vinden van die ervaring naar de dagelijkse routines. Kortom: het focussen op één onderdeel – een meetmiddel – van performance, wil niet zeggen dat je prestatie ook daadwerkelijk gaat stijgen. Sterker nog, het is enkel een eenvoudige marketing illusie dat het je duurzaam gaat helpen. Daarom moet een meting niet groter worden gemaakt dan het is. Ook al leert het je dat je iets anders moet doen, betekent dat niets anders dan dat je zelfbewustzijnsniveau op de korte termijn is gestegen. De transitie naar borging op de lange termijn is dan helaas bij lange na nog niet gemaakt. 

Korte prikkels zijn leuk maar niet duurzaam

Daar waar die losse specifieke ervaring je kortstondig veel inzicht geeft, wil dat niet zeggen dat je dan ook gaat doen wat echt nodig is om bij je doelen te komen. Het vraagt om veel meer inzet om nieuwe routines in je leefpatroon te krijgen. Routines die daadwerkelijk ook anders zijn, omdat iets anders doen, ook direct andere resultaten realiseren. Daar draait het uiteindelijk om. De effectiviteit van allerlei trainingen en experiences lijkt hoog, maar dat is een illusie. Op het pad dat een mens volgt is dit namelijk niets meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Je effectiviteit schiet kortstondig omhoog, maar wanneer je na een langere periode gaat kijken wat er van die ervaring is overgebleven (en daarvan geborgd is in het natuurlijke gedrag), dan is dat minimaal. Ambitieuze doelen bereiken zal niet gebeuren door een losse ervaring. Hiervoor is een keten aan ontwikkelfases noodzakelijk. Wanneer een programma iets anders beloofd, dan speelt die boodschap in op de werking van de menselijke hersenen. Met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk bereiken. Het teleurstellende bericht is, dat je nooit met zo min mogelijk inspanning het maximale gaat bereiken. De mensen die roepen dat je niet hard moet werken maar slim, zijn al door een bepaalde fase heen. Echt slim werken volgt pas na een periode van consistent hard werken, zie eerst daar maar eens doorheen te komen.

Zo wordt een beoogd militair in een paar dagen getest of het haalbaar is voor deze persoon om een zware opleiding met succes af te ronden. Zo’n test is daarvoor een ideale meting. Echter is deze persoon na afronding van uiteindelijke intensieve vormingsperiode een volledig ander door ontwikkelt mens ten opzichte van de persoon tijdens de test. Kortom: het is niet de test die de verbetering heeft veroorzaakt maar de intense periode daarna. Toch worden deze testen nu verkocht als de heilige graal. Een vragenlijst geeft inzicht in je huidige overtuigingen, hoe je dingen aanpakt of aan zou willen pakken. Dit veranderd je echter niet. Het geeft enkel inzicht in de status van onderwerpen in het brein. Om echt een verandering teweeg te brengen zal je dus meer moeten doen.

Pas na afstemming komt performance

Nu we weten dat het meetinstrument slechts in de eerste fase van human performance management effectief is, ik zal de vervolgstappen eens toelichten. Na de meting heb je inzicht in groeikansen en sterke punten. Daarna zal je daar actief mee aan de slag moeten. We praten dan over minimaal enkele uren per week bezig zijn met de resultaten van de meting en daar nieuwe inzichten in te krijgen. Deze inzichten moeten direct toepasbaar zijn voor de dagelijkse routines van een persoon. Dit is inderdaad anders dan je veel mensen hoort roepen over een training.

Ja, al het inzicht uit die trainingen en experiences is potentieel toepasbaar. De vraag hoe je dit implementeert wordt echter vaak niet beantwoord anders dan met wat losse quotes die wat sturing moeten geven aan je gedrag.

Trainen zonder plan is vergelijkbaar met de “sportschool sponsor”. Dit zijn de mensen die een sportschool abonnement hebben, zo het gevoel krijgen dat zij bij een sport community horen en goed bezig zijn. Dit wil echter niet zeggen dat je fit bent.

Nadat je inzicht hebt gekregen in de test (via vragenlijsten of coaching sessies), zal je de verbeterpunten moeten gaan toepassen in je leven. Dit is het punt waar de meeste mensen falen. De korte impuls van groei verdwijnt snel en na een tijdje vervallen zij in de oude patronen. Niets menselijker dan dit, want zo werken onze hersenen nu eenmaal. Het gaat een ander verhaal worden wanneer je de nieuwe overtuigingen gaat stapelen en gaat afstemmen op jouw mogelijkheden en beperkingen in het leven dat je tot dusver hebt opgebouwd. Dit is het managen van performance en daarmee de enige echte wijze om een groei duurzaam en oneindig voort te zetten. Dan pas gaan de testen, trainingen en praatsessies effect hebben.

Er zijn miljoenen mensen bezig met persoonlijke ontwikkeling. Slechts enkelen weten een doorbraak te maken naar een ‘beter’ leven. De reden hiervoor is dat zij niet vanuit een structuur consistent werken aan presteren, maar met losse diensten trachten de lifehack te vinden. Dit is een kansloze exercitie. Daar maken veel mensen dankbaar gebruik van maken door daar hun services op af te stemmen. Marketing is inspelen op kwetsbaarheden. Het doel er van is dat je jezelf erin herkent en het te doen lijken alsof je één click van de oplossing verwijderd bent.

Conclusie

Het eerlijke verhaal is dat er veel meer aandacht moet zijn voor consistent presteren, want daarmee maak je pas het verschil. De losse impulsen gaan je niet helpen wanneer je geen lange termijn visie hebt. Zolang we maar blijven vergeten dat de hersenen de weg van de minste weerstand zoeken, zullen dit soort diensten en services afgenomen blijven worden als zijnde dé oplossing. De echte waarde van het als mens duurzaam verbeteren komt pas tot uiting in een human performance programma dat richting geeft voor meerdere jaren, gericht op de levensfase van de persoon in kwestie, en altijd met een duidelijke structurele focus op next level commitment.

Over de schrijver
Reactie plaatsen