SKILLED4LIFE

TRAININGSPROGRAMMA

Ontwikkel de menselijke vaardigheden en haal het beste uit jezelf en/of je team

+31 (0) 233 034 610   contact@highperteam.com


Het gaat om het verbeteren van de natuurlijk aanwezige menselijke vaardigheden. Dit is ons performance enhancing program.


INHOUD SKILLED4LIFE PROGRAMMA

Het skilled4life programma is als geheel onderdeel van het TRiGGER management systeem. De individuele 7 human performance skills zijn echter ook als aparte modules af te nemen.

MA

Mission Analysis

Om je ambitie of toekomstdromen te bepalen, geeft een doelstelling je een juist beeld en focus van wat je wil bereiken over een bepaalde tijd. Weten waar je staat, weten waar je naar toe wilt, weten hoe je daar moet komen. Meer informatie >

CM

Communication

Jij houdt regie over jouw gesprekken en kan die op een positieve manier beïnvloeden en een ander het gevoel geven dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Meer informatie >

SA

Situational Awareness

In een dynamische omgeving elementen kunnen onderkennen die van invloed (kunnen) zijn. Meer informatie >

AD

Adaptability

Het kunnen inspelen op veranderende en/of wisselende omstandigheden. Meer informatie >

LE

Leadership

De manier waarop bewust richting wordt gegeven aan het gedrag en inspireren van elkaar en anderen, om gezamenlijk het gestelde doel te bereiken. Meer informatie >

AS

Assertiveness

De mate en wijze waarop wordt opgekomen voor de eigen mening, standpunten en verantwoordelijkheden. Meer informatie >

DM

Decision Making

Het nemen van beslissingen, gebaseerd op alle beschikbare informatie. Meer informatie >