TRiGGER 1

We leren jullie eerst op persoonlijk niveau kennen om later in het traject de intensievere samenwerking beter vorm te kunnen geven. Sociale veiligheid bieden is hiervan het oogmerk.

+31 (0) 233 034 610   contact@highperteam.com

Zelfverzekerder en beter voorbereid op weg naar je doelen.


We willen jullie leren kennen

Wat voor soort bedrijf zijn jullie? Waar zit jullie kracht en welke issues kunnen we identificeren? We ontvangen graag documentatie van eerdere onderzoeken zodat we geen dubbel werk doen.

Hoe werken jullie?

Hoe ziet jullie team eruit? Maar dan vanuit het vertrekpunt: hoe werken jullie samen? Dat samenwerkings- niveau kunnen wij heel goed inzichtelijk maken met onze iMPACT Course, een ervaring die alle human skills aanspreekt en die je niet snel meer gaat vergeten.

Afsluiting

Deze fase sluiten we af met een duidelijke rapportage met constateringen, conclusies, aanbevelingen en een plan van aanpak voor TRiGGER 2.