Video Aspect Ratio: 16:9

ALLEEN BEN JE SNELLER. SAMEN KOM JE VERDER!

VERBIND ALS MENSEN, GROEI ALS TEAM EN VERBETER PERFORMANCE.

ALLEEN BEN JE SNELLER. SAMEN KOM JE VERDER!

VERBIND ALS MENSE, GROEI ALS TEAM EN VERBETER PERFORMANCE.

Realiseer een hogere medewerker betrokkenheid en lager verloop
Effectueer de inzet van mensen, processen en resources
Creëer een psychologische veilige prestatie omgeving voor een ieder
Motiveer medewerkers naar persoonlijke ontwikkeling

EEN GROEP MENSEN IS NOG GEEN TEAM

Samenwerken lijkt vanzelfsprekend maar is alles behalve dat. Om tot gemeenschappelijk ambitieuze doelen te komen is next level teaming een bittere noodzaak, tenminste als je het niet aan het toeval wilt overlaten. Om teams hun volledige capaciteit te laten benutten, is de Team Performance Code ontwikkelt. In een  integraal programma, die is gebaseerd op succesfactoren van high performance teams binnen de topsport en van militaire elite eenheden, leer je wat er nodig is om een team te vormen, deze te ontwikkelen om tot performance te komen. In de context waar wij vandaan komen ( elite eenheden en topsport) is coöperatie tussen mensen natuurlijk van cruciaal belang. Hier kan ieder bedrijfsteam direct veel van kan leren. Resultaten zullen snel stijgen door de mens in een psychologisch veilige omgeving te laten werken waar zij niet moeten werken maar willen. Eenmaal de kracht van de eenheid ervaren, zullen mensen en teams zich ontwikkelen naar een niveau dat de meesten voor onmogelijk houden.

De team performance code

We gaan terug naar de basis. alles wat wij om ons heen waarnemen en aantreffen is ontstaan door samenwerkingen tussen mensen. In een integraal programma introduceren wij de factoren die de code vormen van menselijk presteren en hoe je dit in een team kan laten samensmelten. Op deze wijze weten we de individuele capaciteit te verhogen en daarmee meer van het teampotentieel te benutten. Hoge team synergie, lager verzuim, ownership, meer plezier, hogere problem-solving skills, psychologische veilige omgeving, verbeterde communicatie en de gezamenlijke behoefte om het vandaag beter te doen dan gisteren zijn zo maar een paar effecten en resultaten.

Het '9 STEP' Team Potential Program

Wij hebben een programma ontwikkelt voor teams en organisaties. We zorgen ervoor dat jullie kraakhelder weten n wat de actuele toestand is binnen de organisatie/team. Deze realitycheck zorgt voor een stevig fundament voor de ontwikkeling.  Vervolgens lopen we alle fases doorlopen die een groep mensen MOETEN doorlopen om tot een echt team uit tet groeien. 

ASSESSMENTS 

STEP 1 : Team architectuur - Hoe ziet, of moet het team er uit zien?
STEP 2 : Start Assesment - Meting van de huidige toestand van het team
STEP 3 : Fundament check - Mate van veiligheid (vertrouwen, verbinding en betrokkenheid)

DEVELOPMENT

STEP 4 : Performing team mindset - Hoe beïnvloed je de collectieve gedachte binnen een team

STEP 5 : Team competenties - Behoeftestelling en inrichting van training/ontwikkeling van taak gerichte competentie

STEP 6 : Team relatie - Doen wat nodig is om de mate van vertrouwen hoog te houden?

CONSULTING
STEP 7 : Team conditioning - Afstemming van de wijze gezamenlijke actie

STEP 8 :  Taylored programming - Specifieke uitdagingen adresseren en verbeteren.

STEP 9 : Team incident management - Incidenten managen en deze terug brengen naar positieve operating flow


Zo zijn teams/organsiaties in staat om vanuit een duidelijke samenwerkingsvisie tot de hoogst denkbare resultaten te komen waarbij de mens centraal staat en waardoor een veilige werkomgeving ontstaat waar mensen niet moeten werken maar dit graag willen.

TEAM ASSESSMENTS

Actieve meting die niet alleen een verbind teamuitje is maar waar onzettend veel geleerd wordt over onder andere voorkeursgedrag van de team leden en de mate van vertrouwen in elkaar. Alleen dit doen gaat al tot verbeterede prestaties leiden. In verschillende assesment gericht op het individu binnen het team inzicht ontstaan in waarom dingen gaan zoals ze gaan.
Rico Briedjal geeft een performance coaching

TEAM DEVELOPMENT

Leer de team performance code. Focus ligt op het kennsi niveau te verhogen en gemeenschappelijk begrip te laten ontstaan de behoefte die ieder team heeft. Het gaat dan veelal over het creëren van een inclusieve- en sociaal veilige cultuur, die gaat leiden tot high performance teaming. De code bestaat uit een aantal bouwstenen: vertrouwen, betrokkenheid en verbinding, met aandacht voor team action, team reflection en team sensation.

TEAM CONSULTING

Het implementeren van de team performance code gaat niet vanzelf. In die gevallen dat team niet of onvoldoende zelfstandig in staat zijn om de code op een juiste en efficiënte wijze te implementeren, is team coaching de uitkomst. Jullie vaste performance coach neemt jullie mee in de activatie van het geleerde en uitdagingen van de transitie naar een high performance team.

De 9 STEP TEAM POTENTIAL PROGRAM

TEAM

ASSESSEMENT

vanaf € 2900,-

We stellen vast wat het gewenste team design is van het team, vervolgens checken we hoe dit in realiteit er uit ziet. Daarnaast is het voortdurend toetsen van de mate van vertrouwen een vereiste binnen performing teams.

TEAM

DEVELOPMENT

Vanaf € 5900,-
Train samen de team performance code. In 2 dagen ontvangt het team feitelijke acties om te werken naar de visie, vanuit een psychologisch veilig fundament, waar reflecties zich meer richten dan alleen op de taak en waar verliezen gedeeld worden en successen gevierd. De operatie gaat afgestemd worden op beschikbare mate van de driehoek van resources, mensen en processen/procedures.

TEAM

CONSULTING

Vanaf € 1.750,-
Soms is de blik van buitenaf net dat wat nodig is om inzicht te bieden aan problemen die het team ervaart. De performance coach stuwt het team de richting op van het oplossen van uitdagingen.De coach is ervaren in het ontwikkelen van de juiste team dynamiek.Gepersonaliseerde Programma's

Geen organisatie is hetzelfde en lopen altijd tegen soms ver uiteenlopende uitdagingen aan. Wij komen graag in contact om te achterhalen welke uitdagingen er binnen jouw organisatie spelen en hoe wij kunnen bijdragen aan het tackelen van deze uitdagingen, ook als dit een maatwerktraject zal moeten zijn.

Samen werken 
maakt nog geen samenwerking.