+31 (0) 233 034 610   info@highperteam.com

Individualisme vs team high performance

in de huidige wereld waar individualisme en digitalisering steeds meer terrein aan het winnen is van de mens willen wij zorgen dat de mens beter in staat is om samen te werken door de menselijke vaardigheden sterker te ontwikkelen. De mensheid is tot dit niveau gekomen voornamelijk door samenwerking. We zijn aan het vergeten mens te zijn. Wij vinden het tijd om daar verandering in te brengen door de mens te upgraden in wat zij al in zich heeft. Voor een proof of concept van deze visie, kijk maar gewoon om je heen, alles wat je ziet is tot stand gekomen door de samenwerking van mensen.

Wanneer je de mens traint om de 7 cruciale human performance skills te verbeteren en dit in groepsverband de norm gaat laten worden en alles er op is gericht om daar structureel in te verbeteren dan zullen organisaties daar krachtiger en sterker uit komen.

Ons doel

“ Ontwikkelen van de menselijke vaardigheden en zo mensen in staat stellen om onafhankelijk van context het eigen prestatieniveau positief te beinvloeden en daarmee doelen laten bereiken.“

Onze kernwaarden

Wij zoeken vanuit autenticiteit altijd naar het volgende niveau, the next level. Dit hebben wij altijd gedaan en blijven doen. We zijn daarom trots op wie we zijn, wat we gedaan hebben en wat we nu aan het doen zijn. Daarom blijven wij trouw aan onze opdrachten, trouw aan ons bedrijf, kernwaarden en ons zelf. Dan weet je direct met wie je te maken hebt.  

Het resultaat

 • Groei van omzet
 • Groei van winst
 • Verbetering van de kwaliteit
 • Gezondere medewerkers
 • Verhoging van de prestaties
 • Een open en actiegerichte cultuur
 • Stimuleert innovatie

Onze keynotes

Wij nemen je mee in de werking van high performance organisaties, teams en individuen me tverhalen dieleiden tot de eerste fase van high performance, zelfbewustzijn. Wij weten op een motiverende wijze de transfer van militaire elite eenheden te maken naar een bedrijsmatige omgeving door inspirerende verhalen van de special forces te vertellen met tools die direct tot actie leiden. De keynotes geven inzicht en zetten aan tot betere individuele en team prestaties te komen.

Training

"Mind breach"


In “Mind breach” gaan wij synergie creëren tussen body en mind. Positief of negatief, welke stem jij ook in je hoofd hebt zitten, wij zullen hier een team van maken. Zo ga je op weg van performer naar elite high performer. Stap voor stap creëer jij een ‘mental badass’ zoals special forces operators. Sta samen met deze nieuwe special force sterker in het leven dan ooit te voren.

 • Verhoging van prestatie
 • Meer focus
 • Ontstaan van lef & Durf

Coaching

"Sniper precision"


High performance is een mindset. Ons extreem effectieve coachingsprogramma helpt om deze state-of-mind te bereiken. Aan de hand van de te behalen doelstelling en de context geven wij gerichte coaching sessie die door militaire precisie bijdragen aan het bereiken van jouw beoogde doelen.

 • Verbeteren situational awareness
 • Verbeteren besluitvaardigheid
 • Leiderschap
 • Versterken assertiviteit

In-company

"Navigator program"


Organisatorische groei en kracht komt voort vanuit consistentie van succespatronen. Wij navigeren jou naar de organsiatiedoelstelling. Met dat in gedachten is dit programma ontwikkeld om altijd de beoogde visie te bereiken, hoe ambitieus ook.


 • Doel- en actiegericht
 • Verbetering samenwerking
 • Verhogen rendemend
 • Meetbaar resultaat
 • In-company (training)

Van performer naar high performer

leiderschap op ieder niveau en context

 • Human skills
 • Omgang met tegenslag
 • Lef en durf
 • Motivatie
 • Stressbestendigheid
 • Communicatie

Performance organisatie

teamwork is het fundament en uitgangspunt

 • Duurzame prestatie cultuur
 • Open en eerlijke communicatie
 • Actiegericht
 • Behoefte aan verbeteren en vernieuwen
 • Oog voor details
 • Human factors

Elite performance team

bouw je elite high performance team

 • Aanpassingsvermogen
 • Focus
 • Vervlechting/verbinding/flow
 • Verantwoordelijkheid
 • Betrouwbaarheid
 • Bouw, ontwikkel en verbind teams

Over ons

Voormalig specialisten van Nederlandse militaire elite eenheden

Wij vormen nog steeds een elite high performance team, maar nu in een corporate omgeving. Verenigd door onze gemeenschappelijke normen hebben wij focus op het overdragen van onze unieke expertise in het bereiken van ambitieuze resultaten, waarmee het hoogst mogelijke potentieel voor organisaties en individuen te bereiken is. Wij hebben passie in wat we doen en dat uit zich in de drang om te excelleren en zijn daarom voortdurend op zoek naar innovatie en verbetering. Dat is de reden dat wij structureel trainen. Niet alleen ons lichaam maar ook onze geest. Nu hebben wij onze kennis van (inter)nationale speciale operaties gecombineerd met tien jaar aan bedrijfsmatige ervaring en relevante opleidingen. Deze combinatie bieden wij aan zodat organisaties kunnen profiteren van de succesfactoren en daarmee doelen effectiever weten te bereiken. Ons uitgangpunt is dat wat je tot dit punt heeft gebracht je zeker niet brengt naar het volgende.


" Bereiken van ambitieuze doelen vraagt

om drastische actie, meer van hetzelfde

heeft echt geen zin. "


Wij leren, voeren uit, falen, leren, voeren uit. En dat blijven we doen. Perfectie bestaat niet en wij durven fouten te maken. Als jij altijd op safe speelt opereer jij niet op de grens van je maximale kunnen en zal jij ook nooit beter worden. Beter en sterker worden is het kenmerk van een high performance organisatie die speelt om te winnen. De grenzen van presteren vinden en oprekken dat is wat wij doen. Gemotiveerd en elke dag met volle overtuiging.

Onze missie

Wij hebben onze ervaringen vanuit de elite eenheden met het ondernemerschap gecombineerd waardoor er een nieuwe passie is ontstaan: deze waardevolle kennis over dragen aan een ieder die zijn prestatie wil verhogen en samenwerkingsverbanden verbeteren.

Wij willen graag organisaties en personen versterken door dié succesfactoren aan te bieden die de special forces zo effectief maken. Daarmee bedrijfsculturen te optimaliseren en de succesfactoren duurzaam te verankeren. Omdat het de mensen zijn die het verschil maken richt onze focus zich op het versterken van de human factor.

Het proces

Ons proces is kraakhelder verdeeld in stappen en begint met het vastleggen van jouw context. Na het leren waar je nu staat. Navigeren wij samen, middels passende strategieën, naar waar jij naar toe wilt. Wij zetten jou nog meer in je kracht en weten de missie bij iedere jouw en ieder ander teamlid in het onderbewustzijn te verankeren. Want daar worden wensen en dromen doelen.

De grondleggers

Rico Briedjal


Rico is werkzaam geweest als teamleider bij de Nederlandse special forces. Het bereiken van de missiedoelen was het enige dat toen telde. Werken in en met een high performance team vormde hem voor de rest van je leven. Inmiddels is hij al bijna 10 jaar (mede)eigenaar van diverse ondernemingen die allen gebruik maken van dit principe. Nu heeft Rico de transfer gemaakt met zijn ervaring als consultant en kennis over high performance. Hij implementeert binnen het bedrijfssleven de succesfactoren van high performance teams en stelt organisaties in staat zichzelf te versterken. Dit is zijn nieuwe missie geworden.

Bert Von Stockhausen


Na 28 jaar werkzaam te zijn geweest bij een special forces eenheid van Defensie, heeft Bert kunnen ervaren wat de slagkracht kan zijn van hoogwaardige samenwerking.

Als uitvoerder, teamleider en instructeur trainer van deze elite eenheid, heeft hij dat aan den lijve kunnen ervaren maar ook de wijze van denken en leren kunnen doorgronden. Deze opgedane kennis heeft Bert als human resource developer kunnen ombouwen in een programma waar hij bedrijven mee versterkt om tot grote hoogte te stijgen. Zijn motto is: The human factor is the key to succes!

Raoul Nijlhof


"Nu of nooit, dat is het credo wat Raoul heeft doen ervaren wat het belang van adaptief vermogen is bij het behalen van succes. Door zijn achtergrond als commando speciale operaties en met zijn bedrijfsstrategische ervaring beschouwt Raoul succes niet als een individuele aangelegenheid, maar als het resultaat van gemeenschappelijke inspanning.

Hij acht ‘high performance’ een samenspel tussen strategie, kennis van verschillende (bedrijfs)processen waarin met name (situationeel) leiderschap succesbepalend is.

Aanvragen of vragen? Neem contact op.